The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 1-46 พากย์ไทย [ซีรี่ย์จีน] เข้าชม 9147
The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 1-46 พากย์ไทย

คะแนน : 5.0

พากย์ไทย / ซับไทย : ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย

หมวดหมู่ : ซีรี่ย์จีน

ปีที่ฉาย : 2013

จำนวนตอน : 41 ตอน

ประเภท : จบแล้ว (End) ดราม่า (Drama) ประวัติศาสตร์ (Historical)

ตอนของ "The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 1-46 พากย์ไทย"

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 01 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 02 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 03 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 04 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 05 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 06 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 07 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 08 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 09 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 10 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 11 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 12 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 13 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 14 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 15 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 16 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 17 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 18 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 19 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 20 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 21 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 22 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 23 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 24 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 25 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 26 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 27 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 28 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 29 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 30 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 31 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 32 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 33 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 34 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 35 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 36 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 37 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 38 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 39 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 40 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 41 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 42 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 43 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 44 พากย์ไทย

The Orphan Of Zhao (2013) ดาบแค้นตระกูลจ้าว ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Text Link
ประเภท
กำลังโหลด...